Önemli
Site içi arama:  
Eczane Bilgileri

Eczane Naklinde  İstenilen Belgeler...

 NAKİL BİLDİREN DİLEKÇE

 KROKİ (1 Asıl -1 Fotokopi)

  Mülk kendine ait ise tapu sureti, değil ise kullanım izni, kiralanmış ise kira sözleşme sureti, (Vergi Dairesinden alınmış damga vergisi makbuzu)
 Dükkan kiralanmış ise eczane olacak yerin dükkan olduğuna dair aslına uygunluğu tapu müdürlüğü veya noterden tasdiklenmiş tapu senedi fotokopisi,
 Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesi,
 ELEKTRİK – SU MAKBUZ  FOTOKOPİLERİ
 İKAMETGAH SENEDİ ASIL
 ECZANE NAKİL DOSYA İNCELEME 195.90 TL (ODA VEZNESİNE YATIRILACAK)

  UYARI 1: NAKİL YAPILACAK  YERİN İŞYERİ  KULLANIM İZNİNİN VE RUHSATININ OLUP, OLMADIĞININ SORGULANMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

 UYARI 2: RUHSATNAMENİN ECZACIYA TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN YAZILI OLARAK SGK ‘YA BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.