Haber Detayı
Tarih :25.7.2019
ÖNEMLİ
ADALET BAKANLIĞI REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ UYGULAMALARI HAKKINDA
HABER DETAYI

Değerli meslektaşımız,

T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türk Eczacıları Birliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Türk Eczacıları Birliği'nin öz kaynakları ile hazırlanan Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi Manisa ilimizde pilot olarak uygulanmaya başlamıştır. Adalet Bakanlığı ve Cezaevleri Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, pilot uygulamaya İzmir ilimizin de dahil edilmesine karar verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi 01.05.2019 tarihinden itibaren Manisa ili ve ilçelerinde bulunan 12 Cezaevinde uygulanmaya başlanmış, bu tarihten itibaren bölgedeki tüm cezaevlerinin reçeteleri eczaneler tarafından sisteme işlenmiştir. 24.06.2019 tarihinde İzmir ili sınırlarında bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının yetkililerine uygulamanın detaylı eğitimleri verilmiş, kullanıcı hesapları açılmış ve eğitim dokümanları ile birlikte kullanım kılavuzları e-posta adreslerine gönderilmiştir.

Pilot uygulamaya İzmir ilimizin de dahil edilecek olması ile, 29.07.2019 tarihinden itibaren İzmir ilimizde bulunan tüm cezaevlerinden çıkan reçetelerin, Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemine de kaydedilmesi gerekmektedir.

Cezaevi reçetelerinin, mevcut işleyişe ek olarak Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemine de (CETAS) girilmesi ile ilgili işlem adımlarının gösterildiği eczane otomasyon kılavuzları yazımız ekinde yer almaktadır.

Sistemin çalışma adımları aşağıdaki gibidir.

  • Eczanenin, Cezaevi ile sözleşmesi olduğuna dair doğrulama EBS (Eczacı Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Sözleşmesi olmayan eczaneler reçete karşılayamamaktadır.
  • Reçete girişleri eczane otomasyonları tarafından yapılmaktadır. Eczane otomasyonu, girilen reçeteleri Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemine gönderir.
  • Reçete girişleri hasta T.C. Kimlik No bazlı çalışmaktadır. Girilen T.C. kimlik numarası eczanenin sözleşmeli olduğu cezaevinde değil ise reçete kaydı yapılamamaktadır. Bu kontrol Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Sistemde hasta bazlı ilaç doz-dozaj takibi yapılmakta, günü gelmemiş bir ilacın kendisi veya eşdeğeri sisteme kayıt edilememektedir.
  • Reçete fiyatlandırılmasında kullanılan eczacı ıskonto oranları EBS' den alınmaktadır.
  • Tüm reçete ve ilaç girişlerindeki fiyatlarda Türk Eczacıları Birliği Merkezi İlaç Veritabanı kullanılmaktadır. Eczane otomasyonlarında kayıtlı olan ilaç fiyatları ilaç-reçete-fatura işlemlerinde kullanılmamaktadır.
  • Reçete girişlerinde ilaç dışı ürünlerin girişi yapılmamaktadır. Reçete girişlerinde TİTCK tarafından yayınlanan ilaç listeleri esas alınmaktadır.
  • Girilen reçete bilgilerini ilgili cezaevi yetkilileri, Cezaevi Müdürü, Sağlık Memuru, Ambar Memuru görüntülemektedir.
  • Faturalandırma işlemleri iki tarih aralığı arasında Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sisteminde kayıtlı olan reçetelerin listelenerek gönderilmesi ile başlar. Ambar Memurunun onay işlemi ile sonlanır. Bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim

Duyuru metni içinTIKLAYINIZ.

EKLER :

1- CETAS Programı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

2- TEBEOS CETAS uygulama kılavuzu

3- TEBEOS CETAS uygulama kılavuzu-Alternatif

4- İlon CETAS uygulama kılavuzu

5- Farmakom CETAS uygulama kılavuzu

6- Byte CETAS uygulama kılavuzu

7- Eczanem CETAS uygulama kılavuzu

8- Botanik CETAS uygulama kılavuzu

9-RxMediaPharma CETAS kullanım kılavuzu


Tweet
Facebookta Paylaş
Yazdır