Önemli
Site içi arama:  


İZMİR ECZACI ODASI IBAN NO : GARANTİ( 865- KORDON ŞUBESİ ) TR 95 0006 2000 8650 0006 2990 07
 


04.01.2017 İtibariyle   
Muhasebe...
2017 Yılı Eczane Eczacısı Oda Yıllık 740,45 TL
2017 Yılı Depo Eczacısı Oda Yıllık Aidat 740,45 TL
2017 Yılı Kamu Eczacısı Oda Yıllık Aidatı 44,02 TL
2017 Yılı Özel Hastane Mesul Müdür Eczacı Aidatı 740,45 TL
2017 Yılı Akademisyen Eczacı Kamu Aidatı 44,02 TL
2017 Yılı Akademisyen Eczacı Özel Aidatı 68,03 TL
2017 Yılı İlaç Sanayi Mesul Müdür Eczacı Aidatı 788,48 TL
2017 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Eczacı Aidatı 144,09 TL
2017 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Kamu Eczacısı Aidatı 72,05 TL
2017 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Kamu Aidatı 72,05 TL
2017 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Özel Aidatı 144,09 TL
2017 Yılı Afet Fonu 48,03 TL

Eczane İlk Açılış Dosya İnceleme 240,15 TL
Depo Hastane İlk Açılış Dosya İnceleme 480,30 TL
Depo Hastane İlk Açılış Nakil Onayı 480,30 TL
Eczane Nakil Dosya İnceleme 144,09 TL
 

MALİ VE İDARİ HÜKÜMLER
Madde 55-(Değişik :23/2/1995 – 4078/12 md.)

Yıllık Aidat:  Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir.                      

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Yayım Tarihi : 08.05.1997      Sayı : 22983

Madde 6-
6643 Sayılı Kanun’un  4078 sayılı yasa ile değişik 58’nci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği’ne kayıtlı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı  Sandığın doğal ve zorunlu  üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.                                              

Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider , Hesap ve Yardımları
Giriş ve Yıllık Aidatlar


Madde 14-
Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında  kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı’na öder. Yıllık aidat , üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin  belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa  ait o yılki yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanamayacakları gibi  haklarında  İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.