Önemli
Site içi arama:  
Yasa Yönetmelik...
Türk Eczacılar Birliği
  Türk Eczacılar Birliği Kanunu
  Türk Eczacılar Birliği Yönetmeliği
  Türk Eczacılar Birliği Deontoloji Tüzüğü
Eczacılar ve Eczane Hizmetleri
  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu
  Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
  6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
  31 Mayıs 2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Ecza Ticarethaneleri ve Depolar
  Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanilan Zehirli Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun
  Zehirli Maddelerin Ecza Ticarethanelerinde Sureti Muhafazasi Ve Alıcıya Tevdii Hakkında Talimatname
  Ecza Depolari Ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik
  İlâçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu
Kozmetik
  Kozmetik Kanunu
  Kozmetik Yönetmeliği
Tüketici ve Hastalar
  Hasta Hakları Yönetmeliği
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  Tüketici Konseyi Yönetmeliği
  Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği
  23.2.1995 Tarih Ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Garanti Belgesi İstenecek Ürünler Listesi
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
  İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
  İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Hakkındaki 21 Mayıs 1928 Tarih ve 1262 Numaralı Kanuna Zeyl edilecek madde hakkında Kanun
  İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun
  Beşeri, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği
Diğer
  Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme
  Türk Kodeksi Hakkında Kanun
  Farmasötik Ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme, Terkipler İle Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi Ve Toplatılması