Önemli
Site içi arama:  
Eczacılık Yemini
ECZACILIK YEMİNİ

 

Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık

hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle icra edeceğime ve bilgilerimi insanlık

aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma,

hastanın sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime, meslektaşlarıma saygı

göstereceğime, düşkünleri her hususta gözeteceğime ve onlara yardım edeceğime, din,

milliyet, ırk, parti ve sosyal sınıf farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine

müsaade etmeyeceğime, hocalarıma karşı hürmet ve minnettarlığı ömrüm boyunca

muhafaza edeceğime namusum ve vicdanım üzerine and içerim.